சரக்கு பாடலுக்கு மேக்னா நாயுடு குத்தாட்டம்!!!

ஆதிராஜன் இயக்கும் த்ரில்லர் படம் தீராப்பகை 

விஜயராகவேந்த்ரா ஜோடியாக ஹரிப்ரியா!!