யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்ற ஹரிகரன்-கலா மாஸ்டர் கலை நிகழ்ச்சி தொடர்பாக சில ஊடகங்களில் வெளியான தவறான தகவல்கள் குறித்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் இந்திரகுமார் பத்மநாதன்

 

0 comments:

Pageviews